🔹اکثر منابع معتبر خبری از قبیل بلومبرگ،  طراحی ارز دیجیتال ملی را به عنوان راهکاری برای مقابله و دورزدن تحریم های آمریکا بر علیه ایران می دانند.

🔸تاریخ اعلام نظر کمیسیون بورس آمریکا بین ۱۰ تا ۱۶ اوت پیش رو (یعنی ۱۹ تا ۲۵ مرداد) تعیین شده است.

🔹آدنا فرایدمن (Adena Freidman)، مدیرعامل نزدک که پیشتر در مورد نیاز به لزوم وجود قوانین در حوزه ارزهای دیجیتال صحبت کرده‌است از مدافعان وضع قوانین جدید در این حوزه محسوب می‌شود. شرکت نزدک هم‌اکنون با چند صرافی مختلف در چندین حوزه همکاری دارد.