آموزش و اخبار جدید بیتکوین و ارزهای دیجیتال

 

 

واحدهای پولی بیتکوین

امروز به برسی واحدهای پولی بیت کوین و قیمت آن به ریال میپردازیم . بیت کوین خود به واحد های کوچکتری بصورت زیر تقسیم می شود:

مقدار های کمتر از یک بیتکوین ساتوشی (SATOSHI)  میگویند . در واقع هر بیت کوین را به 100 میلیون واحد تقسیم  کنیم، به هر واحد یک ساتوشی میگویند. که نام ان از ساتوشی ناکاموتو سازنده بیت کوین گرفته شده است.جدول زیر را ببینید

واحدهای پولی بیتکوین

در کانال تلگرام ما عضو شوید
جمع آوری رایگان ارزهای دیجیتال

0 تا 100 بیتکوین

آموزش بیت کوین

بیت کوین

بیتکوین چیست

ساتوشی

ساتوشی رایگان

معرفی بیتکوین

واحد بیتکوین

واحدهای بیتکوین

واحدهای پولی بیتکوین

۹۶/۰۸/۲۴