مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص مدل آزمایشگاهی ارز دیجیتال ملی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تولیدشده است، شفاف‌سازی کرد.

نیما امیرشکاری در خصوص مدل آزمایشی ارز دیجیتال ملی این چنین اظهار داشت: