مواردی که ممکن است امنیت کیف پول و کل ارزهای دیجیتال شما را به خطر اندازد در تصویر بیان شده است.