اولین ارز دیجیتال جهان که با احکام اسلامی منطبق است، توسط مالزی رونمایی شد.