حالا که ارزهای مختلف را در کیف پول موفت فاست هاب جمع کرده اید میتوانید برداشت و به کیف پول اصلی یا والت خود منتقل کنید.همچنین میتوانید ارزهای دیگر را به بیتکوین و یا هر ارز دیگری تبدیل کنید تا زودتر به حدنصاب برداشت برسید.

برای برداشت ارز مورد نظر در صفحه اصلی بر روی Withdraw balance کلیک کنید.برای مثال میخواهیم بیتکوین برداشت کنیم.نمونه برداشت اینجانب را در تصویر زیر میبینید.